عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در انتقاد از سیاست اقتصادی دولت نوشت: در ۸ ماه اخیر سه برابر مدت مشابه در ۹۹ چاپ پول کردید (۱۲۵ هزار میلیارد تومان)! و ۹۷۵ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشتید. دلار ۹ ماهه با رشد نجومی» ۵۲ مواجه و ۴۰،۰۰۰ تومان را رد کرد. تورم یکساله […]

عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در انتقاد از سیاست اقتصادی دولت نوشت: در ۸ ماه اخیر سه برابر مدت مشابه در ۹۹ چاپ پول کردید (۱۲۵ هزار میلیارد تومان)! و ۹۷۵ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشتید.

دلار ۹ ماهه با رشد نجومی» ۵۲ مواجه و ۴۰،۰۰۰ تومان را رد کرد. تورم یکساله به ۴۵ رسید.

از وعده نیم و سپس تک رقمی کردن تورم خبری نیست، رشد ۸ و تقویت پول ملی و وصل نکردن سفره مردم به مذاکرات هم پیشکش البته در بوق‌های تبلیغاتیتان در دستاورد سازی موهومی پیشتازید.

  • منبع خبر : فرارو