غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی نوشت: در تمام کشور صدها رستوران و کافه پر است از خانم و آقا کنار هم بدون هیچ مشکلی چرا برا سلف قر فرهیختگان دانشگاهی تفکیک جنسیتی با این همه سرو صدا؟ و پرداخت اینقدر هزینه؟ همه این دانشجویان مگر نمی توانند آن طرف خیابان با هم یا تنها بروند رستوران […]

غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی نوشت:

در تمام کشور صدها رستوران و کافه پر است از خانم و آقا کنار هم بدون هیچ مشکلی چرا برا سلف قر فرهیختگان دانشگاهی تفکیک جنسیتی با این همه سرو صدا؟

و پرداخت اینقدر هزینه؟ همه این دانشجویان مگر نمی توانند آن طرف خیابان با هم یا تنها بروند رستوران و کافه؟

انتقاد کرباسچی از تبدیل تفکیک در سلف دانشگاه به چالش

  • منبع خبر : فرارو