ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا:   ????مجلس در چندوقت اخیر طرح‌های پرسروصدایی ارائه کرده که مورد اقناع افکار عمومی واقع نشده اشت و علی‌رغم واکنش منفی جامعه نمایندگان بر موضع خود اصرار می‌کنند و پیش‌بینی هم می‌شود که چنین طرح‌هایی در مقام اجرا هم با مشکل مواجه شوند. ????به یاد نمی‌آورم که نمایندگان […]

 

 

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا:

 

????مجلس در چندوقت اخیر طرح‌های پرسروصدایی ارائه کرده که مورد اقناع افکار عمومی واقع نشده اشت و علی‌رغم واکنش منفی جامعه نمایندگان بر موضع خود اصرار می‌کنند و پیش‌بینی هم می‌شود که چنین طرح‌هایی در مقام اجرا هم با مشکل مواجه شوند.

????به یاد نمی‌آورم که نمایندگان کنونی اقدام خاصی برای بهبود اوضاع معیشتی کرده باشند؛ هرچند باید در نظر داشته باشیم، بیشتر اقدامات در حوزه معیشتی بار مالی دارد که شورای نگهبان مصوبات اینچنینی را رد می‌کند

????بدنه کارشناسی مجلس قدرت کافی را ندارد. از سوی دیگر برخی نمایندگان نیز با شروع دولت سیزدهم از مجلس جدا شدند و در سِمت‌های دیگر مشغول به کار شدند که در این شرایط کار دشوارتر هم شد

 

 

  • منبع خبر : عصر مجلس