دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز توسط صادرکنندگان خودزنی و ضربه سنگین به تولید و صادرات به خصوص در بخش کشاورزی است. استان بوشهر به عنوان اولین تولیدکننده میگو پرورشی و سهم عمده ای در صادرات آبزیان درکشور را دارد و تعداد زیادی در این صنعت مشغول به کار هستند، از کارگران فصلی […]

دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز توسط صادرکنندگان خودزنی و ضربه سنگین به تولید و صادرات به خصوص در بخش کشاورزی است.

استان بوشهر به عنوان اولین تولیدکننده میگو پرورشی و سهم عمده ای در صادرات آبزیان درکشور را دارد و تعداد زیادی در این صنعت مشغول به کار هستند، از کارگران فصلی پرورش دهنده تا عمل آوری و در قسمت آخر هم صادرات بر دولت محترم پوشیده نیست که چه بر سر صادرکنندگان می آید تا کالای بی نام و نشان ما آن هم با دور زدن تحریم ها و عبور از چند کشور بدون مشخصات و هزاران مشکل دیگر به مقصد برسد که دولت محترم از”بازگشت ارز” صحبت می کند. ارز واقعی برای ما صرفاً یک فاکتور است که برای مشتری ارسال می گردد و ما تاکنون حتی یک اسکناس برگردانده شده از صادرات را لمس نکرده ایم یا حساب بانکی ارزی برای واریز وجود ندارد.. آیا دلیل آن صادر کنندگان هستند؟ یا صرفاً نبود حساب ارزی و تحریم بانک ها می باشد ؟ در واقع پول در همان کشور مقصد توسط صرافان به کسانی که نیازمند خرید در آن کشور هستند معاوضه و ریال وارد کشور می گردد.

و در واقع روشی بسیار سنتی جهت معامله( بدلیل تحریم ها)
در بعضی موارد کالاهای صادراتی دچار مشکل گردیده وصادرکنندگان با ضرر های فراوان روبرو گردیده اند که همه همکاران کم و بیش دچار این مشکل گردیده اند.

با وجود این مسائل و این که دولت محترم دستور فرمودند که صادرکنندگان باید اسکناس به بانک مرکزی تحویل دهند به فرض اینکه صادرکنندگان بخواهند این کار را انجام دهند نتیجه آن که هجوم به بازار سیاه ارز چه خواهد بود؟ و اینکه تهدید به تعلیق کارت‌های بازرگانی و معرفی به دادسرا کرده‌اند آیا در شأن یک صادر کننده و کارآفرین هست و چه تاثیری بر فضای کسب و کار خواهد گذاشت؟ به نظر می‌رسد که این حرکت دولت در مورد صادرکنندگان را لااقل در بخش کشاورزی یک حرکت نابخردانه و بدون کارشناسی و اعمال فشار ناصحیح به صادرکنندگان صرفاً جهت تزریق ارز به بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن عواقب آن می باشد .

این حرکت دولت قطعاً یک ضربه سنگین بر پیکر تولید و صادرات خواهد بود و این با نامگذاری سال (جهش تولید) کاملاً در تضاد می‌باشد.

در پایان از استاندار محترم بوشهر و نماینده محترم بوشهر در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری جدی این موضوع به خصوص در بخش آبزیان رفع این معضل جهت جلوگیری از اختلال در صنعت آبزیان هستیم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر