از بدو تاسیس مجتمع گاز پارس جنوبی دو مقوله مقدس آموزش و پژوهش قربانیان مدیریت ها و گروههای مختلف و یا باندهای مافیایی بوده و هستند.و پول و ثروت مردم به پای این دو عدد می رود .این دو مقوله به حدی مقدس، جذاب ، ضروری و فریبنده اند که وقتی نام آنها و پای […]

از بدو تاسیس مجتمع گاز پارس جنوبی دو مقوله مقدس آموزش و پژوهش قربانیان مدیریت ها و گروههای مختلف و یا باندهای مافیایی بوده و هستند.و پول و ثروت مردم به پای این دو عدد می رود .این دو مقوله به حدی مقدس، جذاب ، ضروری و فریبنده اند که وقتی نام آنها و پای آنها به میان آید، هیچکس باورش نمیکند که در نحوه ایجاد، اجرا و انجام آنها خدای ناکرده غل و غشی وجود داشته باشد.اما از بدو تاسیس مجتمع گاز پارس جنوبی تا کنون میلیاردها تومان در این دو حوزه مقدس هزینه گردیده است.با توجه به عنوان مقدس و خوب اینها بر عکس خریدها و پیمانکاری ها به ذهن هیچ بازرس و یا دستگاه ناظری برای ورود به ضرورت و چگونگی انجام پروژه های پژوهشی و آموزش ها خطور نمیکند که ممکن است تخلفی صورت گیرد. اگر بررسی دقیقی صورت گیرد که اساسا فلان پروژه به چه دلیل و برای رفع چه مشکلی شروع شد، به چه کسانی و تحت چه ضابطه ای داده شد، چگونه انجام شد، هزینه کرد و پرداخت آن به چه طریق بود و نهایتا نتیجه و خروجی آن برای مجتمع چه بود، خیلی مسائل مشخص خواهد شد .نگارنده یقین دارد اگر برای پروژه های پزوهشی مجتمع گاز پارس جنوبی تحقیق دقیقی صورت گیرد،به یقین تعداد زیادی از تخلف و تبانی در حدود بیست سال گذشته بر ملا خواهد شد، همان جایی که حیاط خلوت بعضی و تعداد اندکی از مدیران این مجتمع در گذشته و حال بوده و هست.یا دوره های آموزشی و شرکت های خاص فعال در زمینه کلاسهای آموزشی بدون بازده به طوریکه به خاطر اینکه کارمندان بواسطه دوره های ضعیف اعتراضی نکنند، کارکنان را از محیط کار منفک نمودند و به مرکز آموزشی جم می برند تا ظهر منزل بروند و کیف هم بکنند به خصوص در ایام کرونا که کلاسها آنلاین هست، کارکنان را از محیط کار ترخیص نمودند و به این بهانه دیگر مدیریت مورد اعتراض کارکنان به خاطر کیفیت پایین کلاسهای آموزشی قرار نخواهد گرفت.بهتر بگوئیم در کل وزارت خانه به بهانه آموزش اجباری که هیچ ضرورتی ندارد بعضی ها پشت پرده ایجاد و یا هدایت شرکت های آموزشی هستند وکارمند بیچاره حتما برای ارتقای خود باید دوره های مشخصی را بگذارند، اکثر پرسنلی که در این دوره ها شرکت میکنند عنوان میکنند که اتلاف وقت و هزینه دولت است اما چون امر مقدس آموزش هست کسی را یارای مخالفت نیست.اما در مورد پروژه های پژوهشی وضع بسیار اسف بارتر از آموزش است و کاملا قابلیت رد یابی و بررسی تمام پروژه های پژوهشی و هزینه کرد آنها وجود دارد، باید مشخص شود خروجی هر یک از این پروژه های میلیاردی چه بود؟ کافی است اجازه داده شود به یک نفر بی طرف یک پروپوزالی تحت عنوان بررسی پروژه های پژوهشی مجتمع گاز در بیست سال گذشته انجام دهد و تمام پروژه های پژوهشی را ارزیابی و بررسی کند و شفاف در اختیار کارمندان قرار دهند.مدتی خانمی مدیر واحد پژوهش این مجتمع بود و با هدایت مدیر عامل وقت حتی کارمند نمونه و برتر شرکت ملی گاز در جذب اعتبار پروژه های پژوهشی گردید، مدتی این کارمند نمونه بعد بازنشستگی مدیر و رفتن مدیر سابق به کانادا، این کارمند نمونه با خانواده به کشور کانادا رفت و الان هم در تهران مشخص نیست از کجا و تحت چه عنوانی حقوق و مزایا بعد از مدتی مرخصی طولانی دریافت میکند؟و اساسا اگر کارمند مجتمع گاز پارس جنوبی است، کار ایشان در تهران چیست؟
شفافیت در نوع پروژه های پژوهشی مجتمع، مقدار هزینه کرد برای هر پروژه،چه کسانی دست اندرکار و ناظر پروژه بوده اند، یا شامل حال کدامیک از اساتید راهنمای مدیران درحال تحصیل شدند ،این واگذاری چگونه صورت گرفت و در نهایت رکن مهم و اساسی که خروجی و نتیجه هرکدام از این پروژه ها چه بود و چه دستاوردی عینی و قابل لمس برای مجتمع داشت، ثروت مردم و کشور و بیت المال چگونه هزینه گردید، اینها همه سوالاتی است که قابلیت بررسی خواهند داشت.
کافی است اراده ای در وزارت خانه یا دستگاههای ناظر وجود داشته باشد و بخواهند شفاف سازی کنند تا سیه روز شود هر که در او غش باشد.
کانال نصیر بوشهر میتواند تا حصول نتیجه و شفاف سازی و نه توجیه، از طرف مجتمع گاز پارس جنوبی جوابی شفاف و مستند و متکی بر آمار و ارقام و سوالات قید شده داشته باشند.بسم الله