انسیه خزعلی: فضای مجازی نقش والدین را در تربیت فرزندان کم‌رنگ کرد/ دشمن با فضای مجازی در لحظه زندگی کردن را به‌جای آینده نگری روبه روی جوانان قرار داد   🔸معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: موضوع جمعیت از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چون یکی از چالش‌هایی که […]

انسیه خزعلی: فضای مجازی نقش والدین را در تربیت فرزندان کم‌رنگ کرد/ دشمن با فضای مجازی در لحظه زندگی کردن را به‌جای آینده نگری روبه روی جوانان قرار داد

 

🔸معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: موضوع جمعیت از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چون یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم پیری جمعیت است و از دست دادن بزرگترین سرمایه نیروی انسانی قابل مقایسه با هیچ سرمایه‌ای نیست.

  • منبع خبر : فرارو