نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی: امام خامنه ای در آخرین سخنرانی فرمودند:انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است.هشت سال فرماندهی دفاع در برابر دژخیم بعث عراق با حمایت از قدرت های نظامی جهان و از دست ندادن یک ذره از خاک وطن و این روزها در کنار دولت طراحی مردمی سازی یارانه ها و عدالت […]

نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی:

امام خامنه ای در آخرین سخنرانی فرمودند:انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است.هشت سال فرماندهی دفاع در برابر دژخیم بعث عراق با حمایت از قدرت های نظامی جهان و از دست ندادن یک ذره از خاک وطن و این روزها در کنار دولت طراحی مردمی سازی یارانه ها و عدالت اقتصادی توسط دکتر محسن رضایی مصداق بارز انقلابی ماندگار مدنظر مقام معظم رهبری است.بی‌ شک دشمن زخم های بسیاری از دکتر محسن رضایی بر پیکره خویش دارد.معاندان خارجی و داخلی سالها ترور شخصیتی دکتر محسن رضایی را در دستور کار خود دارد.برخی از دروغ های رسانه ای بر همان محور ترور شخصیتی فرمانده هشت سال دفاع مقدس ،آقا محسن امام و رهبری و معاون اقتصادی دولت ریشه در کینه قدیمی دشمن دارد و چه کسی بهتر از نادانان دوست و ناآگاهان داخلی و مخالفان سیاسی بی اخلاق برای انجام این عملیات های ترور.محسن رضایی می داند انقلابی ماندن هزینه دارد و سالهاست هزینه دارد و صبر انقلابی سلاح او در برابر این تهمت های هدفمند‌ است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر