نصیربوشهر – امید غضنفر – فرشید جان احمدیان نامی آشنا و چهره ای گرانقدر در گستره ی ادبیات داستانی ست. نویسنده و منتقدی که نگاه ژرف و همه سویه و ستودنی اش به داستان و تحلیل های ماندگارش بر آثار داستان نویسان و همچنین پیشینه ی درخشان اش در مدیریت نشست های پربار ادبی چون […]

نصیربوشهر – امید غضنفر – فرشید جان احمدیان نامی آشنا و چهره ای گرانقدر در گستره ی ادبیات داستانی ست. نویسنده و منتقدی که نگاه ژرف و همه سویه و ستودنی اش
به داستان و تحلیل های ماندگارش بر آثار داستان نویسان و همچنین پیشینه ی درخشان اش در مدیریت نشست های پربار ادبی چون نشست های به یادماندنی “انجمن اهل قلم”، او را به چهره ای تاثیر گذار و ماندگار در این
گستره بدل کرده است.
بایاست به پاس حضور غرورانگیز و به احترام اعتبارش در گستره ی ادبیات از جای برخیزم و در برابرش زمزمه کنم: فرشید گرانقدر ما، سپاس از هورمزد یگانه که شما را به ما و هستی هدیه داد.
بمانید برای بوشهر. بمانید برای ادبیات. بمانید برای انتشار عشق و دوستی و زیباتر شدن جهان. زادروزتان خجسته باد عزیز غرورانگیز‌.
– بوشهر/ تیرماه ۱۴۰۰

  • منبع خبر : نصیر بوشهر