نصیربوشهرآنلاین – محمد عبدالهی کارشناس ارشد حقوق بین الملل: بمب خبری هفته گذشته جهان نه در خاورمیانه و جبهه اوکراین بلکه در جنوب شرق آسیا منفجر شد جایی که دو قدرت سنتی خلیج فارس تصمیم گرفتند با پا گذاشتن بر روی اختلافات قدیمی خود سرفصل جدیدی از روابط را در منطقه باز کنند .این سرفصل […]

نصیربوشهرآنلاین – محمد عبدالهی کارشناس ارشد حقوق بین الملل:

بمب خبری هفته گذشته جهان نه در خاورمیانه و جبهه اوکراین بلکه در جنوب شرق آسیا منفجر شد جایی که دو قدرت سنتی خلیج فارس تصمیم گرفتند با پا گذاشتن بر روی اختلافات قدیمی خود سرفصل جدیدی از روابط را در منطقه باز کنند .این سرفصل که با میانجیگری چین در پکن امضا شد وزن و عیار چین را بار دیگر در معادلات تاثیر گذار بین المملی نمایان ساخت..چین که همواره به سیاستهای محتاطانه در عرصه دیپلماسی معروف است چندی است که به گونه ای محسوس و در تقابل با اتحادیه اروپا و آمریکا قدمهای بزرگی در راه بازتعریف قدرتهای جهانی باز کرده است چینی ها که بازیگران فرصت طلبی در عرصه جهانی هستند توانستند به خوبی از خلا و چالش روابط سعودی ها با دموکراتهای آمریکا نهایت بهره را ببرند چراکه روابط سنتی ریاض با واشنگتن در زمانی که دموکرات ها زمامدار کاخ سفید بوده اند همواره با چالش های اساسی و به خصوص در مورد سیاست های حقوق بشر روبرو بوده است. این سیاست دموکرات ها نقطه مقابل سیاست های اعمالی جمهوری خواهان در زمان ترامپ بود که از روابط اقتصادی و مبادلات تجاری و تعاملات نفتی به عنوان اهرم های جایگزین حقوق بشر استفاده می کردند .رویکردی که بایدن در ابتدای ریاست جمهوری خود در مورد عربستان گرفت این نگاه را در بین هیات حاکمه و بخش زیادی ازنخبگان سعودی تقویت کرد که برای تحت فشار دادن متحد سنتی خود باید سمت به سوی چین و روسیه چرخید در این بین اما چین برای ساکنان حاشیه خلیج‌فارس گزینه جذابتری نسبت به روسیه ای بود که درگیر جنگ با اوکراین شده بوداین جذابیت باعث شد اماراتی ها نیز تراز تجاری خود را تا حد بسیار قابل توجهی با پکن افزایش دهند .در کنار این موارد روابط خوب پکن با تهران به عنوان عاملی تاثیر گذار برای برون رفت از وضعیت موجود در خاورمیانه قلمداد می شد و صادرات انرژی را برای چینی ها از خلیج فارس تضمین می کرد.
به نظر می رسد با توجه به سیاست خزنده ای که چینی ها در حوزه بین الملل در پیش گرفته اند این احتمال وجود دارد که توافق صلح خاورمیانه نه در واشنگتن و لندن بلکه در جایی که اژدهای زرد مدتهاست از آنجا سر برآورده است امضا شود:پکن!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین