اختصاصی نصیر بوشهر ؛ وزیر نفت موافقت خود را با ایجاد”معاونت امور مسئولیت اجتماعی” در ساختار این وزارت خانه به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ کرده است. وزیر نفت مدتی پیش نیز “سیاست‌ها و نظام‌نامه نحوه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت نفت» را به تمامی دستگاه های زیر مجموعه خود ابلاغ کرده بود و اکنون […]

اختصاصی نصیر بوشهر ؛ وزیر نفت موافقت خود را با ایجاد”معاونت امور مسئولیت اجتماعی” در ساختار این وزارت خانه به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ کرده است.

وزیر نفت مدتی پیش نیز “سیاست‌ها و نظام‌نامه نحوه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت نفت» را به تمامی دستگاه های زیر مجموعه خود ابلاغ کرده بود و اکنون با ایجاد معاونت جدید،گامی مهم در راستای فعالیت های مهم تر وزارت نفت در راستای مسولیت های اجتماعی فراهم شده است.

شهرستان های عسلویه،کنگان و جم به همراه منطقه غرب کارون در این نظام نامه به عنوان منطقه یک مناطق فعالیت صنعت نفت از منظر اهمیت تاثیرپذیری و تاثیرگذاری در ارتباط با جوامع محلی معرفی شده است.

 حال باید دید نمایندگان استان در این موضوع هم مانند انتصابات منفعل عمل می کنند و در راس این معاونت نیز یک غیر بومی به کار گرفته خواهد شد؟!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر