🔺ایده عجیب نماینده جنوب استان برای مقابله با ناترازی گاز موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی: باید برای تأمین امنیت پایدار پارس جنوبی فازهای جدید پارس جنوبی تاسیس شود که تسریع در انجام پروژه‌های جدید و نوین این میدان می‌تواند در این راستا باشد!  

🔺ایده عجیب نماینده جنوب استان برای مقابله با ناترازی گاز

موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی: باید برای تأمین امنیت پایدار پارس جنوبی فازهای جدید پارس جنوبی تاسیس شود که تسریع در انجام پروژه‌های جدید و نوین این میدان می‌تواند در این راستا باشد!

 

  • منبع خبر : میزنفت