امید فراغت/روزنامه‌نگار – با توجه به دیدگاه نظام حاکم سیاسی باید پذیرفت مردم ایران توامان قربانی تقابل و رویارویی نرم چین و روسیه با آمریکا و به تبع آن جنگ قدرت داخلی هستند! آمریکا‌ستیزان، غرب‌گرایان را عامل بدبختی مملکت به حساب می‌آورند و واقعیت‌انگاران هم غرب‌ستیزان را مانع از رشد و توسعه مملکت به حساب […]

امید فراغت/روزنامه‌نگار – با توجه به دیدگاه نظام حاکم سیاسی باید پذیرفت مردم ایران توامان قربانی تقابل و رویارویی نرم چین و روسیه با آمریکا و به تبع آن جنگ قدرت داخلی هستند! آمریکا‌ستیزان، غرب‌گرایان را عامل بدبختی مملکت به حساب می‌آورند و واقعیت‌انگاران هم غرب‌ستیزان را مانع از رشد و توسعه مملکت به حساب می‌آورند! این تقابل و رویارویی که در دامنه تقابل شرق و غرب در جهان امروز است واقعیت‌های امروز ایران را ایجاد کرده است!

برای مثال رئیس‌جمهور فعلی می‌گوید که اگر مجلس یازدهم آن قانون را تصویب نمی‌کرد فروردین ماه ۱۴۰۰ تحریم‌ها برداشته می‌شد! راغفر اقتصاد‌دان می‌گوید که ۳۰ سال است که در مملکت بی‌دولتی تجربه می‌کنیم و این یعنی قدرت دست جای دیگری است! چنین ادبیاتی به تعبیری واقعیت‌های مملکت ایران است سوال این است در کجای این تقابل، کشمکش و جنگ قدرت، مردم حضور دارند؟! گناه مردم چیست که فقط باید از روی سکوی تماشاگران این تقابل، کشمکش و جنگ قدرت داخلی را به نظاره بنشینند و فقط باید برای این یا آن هورا بکشند!

احساس می‌شود شرق و غرب از چنین وضعیتی راضی هستند چرا که آنان منافع‌شان در چنین واقعیتی تامین می‌شود! شاید به تعبیری ایران توامان فریب شرق و غرب را می‌خورد!
باید پذیرفت ایران از روابط، معاملات و معادلات پنهان شرق یا همان چین و روسیه یا غرب یعنی آمریکا و …اطلاع ندارد و به تعبیری برای تامین منافع ملی‌شان و تقسیم‌بندی غنائم معلوم نیست چه طرح و نقشه‌ای برای کشورهای تابع‌شان به اجرا در می‌آورند!

شاید برای چین، روسیه و آمریکا، ایرانی با این قد، قواره و مختصات به کار بیاید! و با مکر و فریب فضایی به وجود آورده‌اند که بیشتر انرژی مملکت در تقابل غرب‌گرایی و غرب‌ستیزی مصرف شود!

باید پذیرفت ایران توسعه‌یافته معادلات و معاملات محلی، منطقه‌ای و جهانی را به هم می‌زند! بنابراین در صورت صحت چنین فرضیه‌ای، ایران فقط تبدیل به کارت بازی قدرت‌های جهانی در منطقه و همچنین اروپاست و چین، روسیه و آمریکا با این کارت بازی در راستای تامین منافع ملی‌شان بازی می‌کنند و از منطقه خاورمیانه بهترین بهره‌برداری را می‌کنند!

 

  • منبع خبر : قانون