ایرانجوان و سوگواره فوتبال بوشهر مجید غاله بسمه تعالی فعل نخواستن به بهترین شکل خود صرف شد، ماموریتی ناتمام که غایتش ان طور که مدنظر بود پیش نرفت با این وجود سرانجامش تقریبا با نابودی تیم ریشه دارشهراولینهای کشور همراه بود که باید به لیگ استانی سقوط می کرد،این افتضاحی سلسله وار و خزنده که […]

ایرانجوان و سوگواره فوتبال بوشهر
مجید غاله

بسمه تعالی

فعل نخواستن به بهترین شکل خود صرف شد، ماموریتی ناتمام که غایتش ان طور که مدنظر بود پیش نرفت با این وجود سرانجامش تقریبا با نابودی تیم ریشه دارشهراولینهای کشور همراه بود که باید به لیگ استانی سقوط می کرد،این افتضاحی سلسله وار و خزنده که می توان ان را سوگوارهء فوتبال بوشهر نامید که با همراهی و هماهنگی مدعیان باشگاه فرهنگی و ورزشی ایرانجوان بوشهر در حال محقق شدن بوداما همان که می خواستند خوشبختانه نشد و البته در مخیلهء کسی هم نمی گنجید حتی انها ئی که هواداران رابه حیا کن رها کن وادار کرده بودند، همگی در افول فعلی و حال بیمارش سهیم و شریک هستند، زیرا علاوه براین که یکدیگر را خوب پوشش داده و حمایت نموده بودند موجب حسرتی بزرگ همراه با روسیاهی برای فوتبال بوشهر شدند چون تنها دلخوشی هواداران، توپ گرد و زمینهای ورزشی اش می باشد، در همین راستا متاسفانه شاهد کمترین واکنش و موضع گیری اصولی در این فرایند تباهی وسقوط سالهای گذشته از سوی مسئولین ورزشی استان و حتی هواداران هم نبودیم ، البته دستگاه ورزش استان با توجه به سبقهء گذشته خود سالهاست که فعالیتی در راستای خواست مردم و اقتدار فوتبال بوشهر انجام نداده و در اینده هم گامی موثر بر نخواهد داشت که اضطرار دارد در این مورد تجدید نظر اصولی صورت دهند زیرا مشخص است که برای اقایان بود و نبود جایگاه ایرانجوان تفاوتی ندارد ان هم وقتی که در برابر افول و نابودی فوتبال این شهر در گذشته، منفعل بوده وحرکتی فعال، موثر و پیشگیرانه انجام نداده اند.
علی ایحال بایداذعان نمود که در خصوص سقوط سریالی تیم فوتبال ایرانجوان در ادوار گذشته ، به بخشهائی اشاره می شود که مهمترین انها مربوط است به حوزه ستادی ورزش استان که به وظایف ذاتی خود در سالهای گذشته و در افول وسقوط این باشگاه وحتی شاهین بوشهر به درستی وبه موقع عمل نکرده وقصوراتی داشته زیرا بر این باورند که جایگاه فوتبال بوشهر به ویژه ایرانجوان هر جائی باشد فرقی وتاثیری در بخش مدیریتی دستگاه خودنداشته و نخواهد داشت،به این علت ،سقوطی که ضرری متوجه حوزه ستادی ورزش استان نکند پس صعودی هم به دنبال نخواهد داشت، و چه نیازی به ورود کردن و مساعدت لازم ، بخش دیگری هم بر می گردد به صاحبان این باشگاه که به نحوی خود را موسس یا مالک یا هیئت مدیره می نامند که رسم امانی بودن باشگاه واملاک ان را تاکنون به صورت منفی و در راستای منافع غیر باشگاه و در ماهیت غیر باشگاهداری صرف کرده اند ، اقایان مالک مطلق وقانونی بودن املاک شخصی، تفاوتی زمین تا اسمان با املاک امانی باشگاه که در اختیارتان قرارگرفته دارد( اموال و املاک باشگاه از حیطه شخصی خارج و امانتی است در دستان شما)
ضمناََ سالها گذشته اما از میزان درامد و اموال واملاک باشگاه کسی باخبر نیست و مسئولینش هم اجباری به شفاف سازی، اطلاع رسانی و در جریان قرار دادن مردم و هواداران ندارند.
اقایان متولی ورزش استان چه دستگاهی باید برای حل مشکلات فعلی باشگاه ورود کند،چرا شما با استفاده از اختیارات قانونی خود و بدون فوت وقت به وضعیت فعلی باشگاه ایرانجوان که نیاز به تغییرات ریشه ای از صدر تا ذیل دارد اقدام عملی انجام نمی دهید، چرا با راهکاری قانونی وبامشخص نمودن اعضای هیئت مدیره جدیدی که ازمون پس داده باشند و درفرایند تیره روزی های باشگاه نقشی نداشته اند اقدام نمی کنید، متولی ورزش استان، شما با تعیین وضعیت موسس و مدیر عامل، نقش خود را در کیفی کردن فعالیتهای اینده باشگاه ایفاء وهواداران باشگاه را از این همه حقارت و کوچک شدن نجات داده و باشگاه را به اقتدار گذشته خود برگردانید، شاید این حرکت شما جبران مافات نموده ودل مردم را به دست اورده و شاد نمائید.
بایدایرانجوان را از این حالت خارج کنید، این باشگاه نیاز به خونی تازه دارد که در رگهایش به جریان در اید، پس فکر تازه ، مدیریت نو ، عوامل نو، نیاز امروز ایرانجوان است.
والسلام

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین