نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی – باید شکست “قرنطینه گرایی”برای کنترل و مدیریت بیماری کویید ۱۹پذیرفت.رشد این بیماری و رسیدن به موج چهارم آن نشان از ضعف برنامه های کنترلی در تدوین و اجرا دارد.تعطیلی موقت اصناف،انسداد راهها،قرنطینه سراسری،شستشوی شهر و…نتوانست از سرعت گسترش و واگیری این بیماری بکاهد و هر روز شاهد ابتلاء و […]

نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی – باید شکست “قرنطینه گرایی”برای کنترل و مدیریت بیماری کویید ۱۹پذیرفت.رشد این بیماری و رسیدن به موج چهارم آن نشان از ضعف برنامه های کنترلی در تدوین و اجرا دارد.تعطیلی موقت اصناف،انسداد راهها،قرنطینه سراسری،شستشوی شهر و…نتوانست از سرعت گسترش و واگیری این بیماری بکاهد و هر روز شاهد ابتلاء و فوت هموطنانمان هستیم.اصناف علی الخصوص بازار تحت الشعاع این بیماری و تعطیلی ها در چارچوب اجرای قرنطینه ومسدودی راهها ضررهای هنگفتی نمودند.اما چگونه طی یک سال و نیم شاهد رسیدن به موج چهارم هستیم؟چگونه با اجرای قرنطینه هر روز آمار ابتلاء و فوت ها بیشتر می شود؟پس از تجربه ناموفق جهانی و نه تنها داخلی طرح قرنطینه بایدبه گزاره ها و ابتکارات و طرح های جدیدتر رسید.نگارنده پیشنهادات زیر را در قالب طرح “ایران سپید”با هدف کنترل محله محور،نظارت هوشمند و پایان کرونا در کوتاه مدت ارائه می دهد.”طرح ایران سپید”به شرح زیر می باشد:
۱-اعلام روزانه افراد مبتلا به کرونا به حراست های تمامی ادارات،موسسات و شرکت های دولتی ونیمه دولتی.حراست های نهادهای مذکور ملزم به جلوگیری از ورود افراد اعلام شده به نهاد مربوطه می باشند
۲-تمامی ادارات دولتی،موسسات و شرکت های دولتی در دو شیفت فعال و هر شیفت با ۵۰درصد ظرفیت نیروهای زیرمجموعه فعال باشند.با اجرای این طرح که جایگزین طرح حضور یک سوم نیروها می شود،ضمن کاهش تراکم ارباب رجوعان با توجه به زمان مناسب برای انجام کار ،از تراکم کارمندان و نیروهای سازمان ها استفاده کننده از حمل و نقل عمومی (مترو-اتوبوس-بی آر تی)می کاهد.
۳-ایجاد مرکز کنترل بیماری کرونا درب تمامی بازارها و مراکز فروشگاهی بزرگ جهت تب سنجی-انجام تست و جلوگیری از افراد مبتلا و خروج کنندگان از قرنطینه خانگی به بازار.اسامی افراد از طریق شبکه بهداشت هر شهر در اختیار حراست ها قرار می گیرد.با اجرای این طرح مراکز فروش و اصناف فعال خواهند بود.
۴-استفاده از ظرفیت مدارس در هر محله با توجه به ممنوعیت فعالیت حضوری برای تبدیل شدن به مرکز کنترل ومدیریت کرونا آن محله با شرح کار تب سنجی،تست روزانه افراد به هنگام خروج از محله و ورود به آن،بستری موقت در نقاهتگاه (مستقر در مدرسه)،آموزش مقابله و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان و اصناف
۵-الزام به اخذ مجوز از مرکز کنترل و مدیریت بیماری کرونا هر محله و ناحیه جهت برگزاری مراسمات عقد،عروسی،تشییع یا هرگونه اجتماع در شهرها و بخش های روستایی توسط میزبان.فرد یا ارگان میزبان موظف به اعلام اسامی مهمان ها به ستاد و ستاد پس از بررسی وضعیت نهایی مهمان ها در باب ابتلا یا عدم ابتلا صدور مجوز یا حضور افراد مذکور را اعلام می نماید
۶-خروج از شهر منوط بر استعلام از ستاد کرونا باشد
۷-تب سنجی در ادارات و نهادها بصورت روزانه صورت گیرد
۸-ورود به وسایل حمل و نقل شهری ،درون شهری،پس از تب سنجی و تست کرونا و بررسی وضعیت نهایی مسافران در باب ابتلا یا عدم آن صورت گیرد
۹-ورود به هر شهر منوط به ارایه نتیجه منفی تست کرونا توسط افراد غیر بومی باشد
با اجرای این طرح ضمن خودداری از تعطیلی مراکز صنفی،ترددها افراد نیز درفضایی ایمن صورت می گیرد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر