*ایران و دشتستان* حسین روئین تن همانگونه که می دانید ایرانِ نیم قرن پیش بگونه ای بوده که سران اعراب حوزه خلیج فارس برای رفتن به کشورهای دور به ایران می امدند تا از فرودگاه بین المللی مهرآباد روانه مقصدشان شوند، یابرای جوانانشان میامدن ایران توپ فوتبال بلیدری خریداری می کردند یا وقتی بازیکنان تیم […]

*ایران و دشتستان*
حسین روئین تن
همانگونه که می دانید ایرانِ نیم قرن پیش بگونه ای بوده که سران اعراب حوزه خلیج فارس برای رفتن به کشورهای دور به ایران می امدند تا از فرودگاه بین المللی مهرآباد روانه مقصدشان شوند، یابرای جوانانشان میامدن ایران توپ فوتبال بلیدری خریداری می کردند یا وقتی بازیکنان تیم ملی شان به ایران آمدند وبرای اولین بار چشمشان به چمن سبز وطبیعیِ مجموعه ورزشیِ آزادی افتاد از ذوق کُپ کرده بودند.
شیراز درمانگاه اعراب بوده وتاکنون هم هست(ایران).

*★امادشتستان*
دشتستان درمیان شهرهای استان به لحاظ های مختلف مقام دوم را دارد.
بگذریم که قبلن چه ها داشته که الان ندارد. شیرخورشید برازجان درسال ۴۱توسط……
ساخته شد انقدرمحکم واستوار که سوخته شد تاتعویضِ بنا شود البته الان نزدیک به ده سال است دردَست ساخت است.
بگذارموبگذرم ذائقه ها تلخ تر نکنم اما هدف ازاین مقال این بودکه:
*دیروز به نمایندگی سایپادربرازجان مراجعه کردم* جهت چکاب ماشینم که مهرماه تحویل گرفته بودم.
با کمال ناباوری اعلام نمودند شما برای این کارباید یا به کازرون یا به خـــورموج؟!؟! بروید.
باشنیدن این سخن ، دود از کَلّه ام برخاست. نه اینکه قصد کوچک کردن شهرخورموج را داشته باشم ،نَ اصلن،اما می خواهم خیلی محترمانه بگویم فرمانداران محترم این چند دهه دشتستان ، نمایندگان محترم سابق درمجلس شورا،دراین چهاردهه چه برای حفظ حرمت وشأن وجایگاه ومرتبت دشتستان دومین شهرستان مهم استان کرده اید؟
که باید مردمش برای گارانتی وسیله نقلیه شان راهیّ راه های دور ودراز شوند.
برای سرما خوردگی وگرفتن آزمایشات دقیق و دکترپسند و آن همه مشقاتِ راه وهزینه وسکونت که باید راهی شیراز شوند، آیا برازنده این مردم است که مثلا برای ابتدایی ترین امورشان هم راهی اطراف شوند.⁉️⁉️⁉️
چرا نباید دشتستان، مستقل دارای خدمات پس از فروش شرکت سایپا باشد.؟
بیائید درطول این ۴۴سال کدام اثر ازخودتان برجا گذاشته اید که از رنج ورنجش مردم کاسته اید.
درپایان ازجناب آقای استاندار و جناب آقای رضایی عزیز نماینده محترم و منتخب مردم انتظاردارم وداریم که فکری بحال این معضل بنمایند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین