فیدوس: ایران از نظر منابع معدنی، در بین کشورهای ثروتمند جهان در رتبه پنجم قرار دارد. مهمترین ثروت‌های معدنی ایران که موجب شده در این رتبه قرار بگیرد نفت و گاز است. حالا این‌که این ثروتها چه تاثیری در زندگی و رفاه مردم داشته بحث دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخت!


فیدوس: ایران از نظر منابع معدنی، در بین کشورهای ثروتمند جهان در رتبه پنجم قرار دارد. مهمترین ثروت‌های معدنی ایران که موجب شده در این رتبه قرار بگیرد نفت و گاز است. حالا این‌که این ثروتها چه تاثیری در زندگی و رفاه مردم داشته بحث دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخت!

  • منبع خبر : عصر فوری