براساس داده‌های مرکز آمار، تورم سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، سال‌هایی که برجام امضا شده بود، یک روند کاهشی و تقریبا باثباتی داشته است.

براساس داده‌های مرکز آمار، تورم سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، سال‌هایی که برجام امضا شده بود، یک روند کاهشی و تقریبا باثباتی داشته است.

  • منبع خبر : تجارت نیوز