نصیر بوشهر – مسلم رویین – پرونده قتلی داشتیم تنها فرزند پسر خانواده با چاقو سلاخی کرده بودند سپس تیر خلاص جنایت فجیع بود چیزی شبیه داعش اما پس از گذشت ۴سال پدر و مادر مقتول رضایت دادند باورش برای همه پرسنل دادگستری و زندان سخت بود و صدها پرونده قتل عمدی دیگر که منجر به […]

نصیر بوشهر – مسلم رویین – پرونده قتلی داشتیم تنها فرزند پسر خانواده با چاقو سلاخی کرده بودند سپس تیر خلاص جنایت فجیع بود چیزی شبیه داعش اما پس از گذشت ۴سال پدر و مادر مقتول رضایت دادند باورش برای همه پرسنل دادگستری و زندان سخت بود و صدها پرونده قتل عمدی دیگر که منجر به گذشت و رضایت شاکی می‌شود
در موضوع دهباشی حکم قطعی له ستوده صادر شده و حقانیت ایشان با این حکم فارغ از حواشی آن اثبات گردیده بنظر شما این حکم سند خوبی برای اعاده حیثیت ستوده محسوب نمیشه و اگر مهرداد در استانه عید رضایت میداد و شهروندی از حضور در کنار خانواده اش محروم نمیکرد وجدان خودش و افکار عمومی آسوده تر نمیشد؟اینهمه اصرار بر مجازات دهباشی و پافشاری بر معذرت خواهی چگونه تفسیر می‌شود ؟و اینکه جناح رقیب قطعا از این موضوع بعنوان چماقی بر سر اصلاح طلبان استفاده خواهند کرد که معاون مدعی اصلاح طلب استانداری یکی از شهروندان نه مشاور سابق رسانه ایش نه یک خبرنگار در بدو شروع سال جدید به زندان انداخت و حاضر به رضایت هم نشد
همیشه گفته اند گذشت از بزرگانست البته نمیدانم شاید مفهوم بزرگی نیز مانند خیلی الفاظ دیگر دچار جابجایی شده باشد

  • منبع خبر : نصیر بوشهر