سخنان جناب خورشیدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر درباره نقش مطبوعات استان در حوادث تلخ اخیر  را باید در ادامه تصمیمات و گفته‌های به دور از تدبیر وزیر کشور و رئیس جمهور دانست. واقعاً باید در پیشگاه ملت بابت حمایت از روحانی و دولتش عذر خواهی کرد.....

سخنان جناب خورشیدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر درباره نقش مطبوعات استان در حوادث تلخ اخیر  را باید در ادامه تصمیمات و گفته‌های به دور از تدبیر وزیر کشور و رئیس جمهور دانست. واقعاً باید در پیشگاه ملت بابت حمایت از روحانی و دولتش عذر خواهی کرد.

تصمیم به افزایش سه برابری قیمت بنزین با حضور سران قوا پشت درهای بسته و همچنین بی‌خبری نمایندگان مجلس و اعلام نیمه‌شب و ناگهانی آن پیامدهای تلخ و غیرقابل جبرانی را در پی داشت که مسببان و مجریان باید مسئولیت و عواقب آن را بر عهده بگیرند.

اینکه مطبوعات و رسانه‌ها را متهم به کم کاری و عدم اطلاع‌رسانی و توجیه و اقناع مردم در پذیرش افزایش سه برابری قیمت بنزین کنند جای تأسف دارد!

 این سخنان و اتهامات به مطبوعات  نه تنها از بار مسئولیت متولیان امر چیزی کم نمی‌کند بلکه عدم صداقت، شفافیت و پافشاری بر ادامه سیاست‌ها و تصمیمات غیرکارشناشی آنان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

قطعاً در مقابل اعتراضات مردم در مرکز استان می‌شد به نحو شایسته‌تری اقدام کرد و جلوی بسیاری از خشونت‌ها را گرفت و در این بین عملکرد جناب خورشیدی بسیار ضعیف و مردود است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر