🔸دبیرکل حزب موتلفه اسلامی: گشت ارشاد یک نهاد قانونی است و می‌گوید اگر یک زنی رعایت مسائل قانونی را در معابر نکرد و خواست لخت شود، چه کسی باید جلوگیری کند؟ 🔸باید اجازه بدهیم هر کسی دلش خواست لخت شود؟ هر کسی دلش خواست وسط خیابان برقصد و به هر کسی که دلش خواست تجاوز […]

🔸دبیرکل حزب موتلفه اسلامی: گشت ارشاد یک نهاد قانونی است و می‌گوید اگر یک زنی رعایت مسائل قانونی را در معابر نکرد و خواست لخت شود، چه کسی باید جلوگیری کند؟

🔸باید اجازه بدهیم هر کسی دلش خواست لخت شود؟ هر کسی دلش خواست وسط خیابان برقصد و به هر کسی که دلش خواست تجاوز کند؟! غرب این است و اگر شما به غرب بروید وضعیت همین است.

👈 اینجا کسی را بخاطر سیاست نمی‌گیرند. علت این است که سیاست آزاد است و همه حرف هایشان را می‌زنند و بدترین و سختترین حرف‌ها در همین جا زده می‌شود.

  • منبع خبر : جماران