آورده اند که ملانصرالدین روزی به خانه همسایه رفت و از وی دیگی به امانت گرفت. چند روز بعد ملانصرالدین دیگ را به همراه دیگچه ای درون آن به همسایه پس داد. مرد همسایه گفت این دیگ ماست ولی این دیگچه درون آن چیست؟ ملا با شادی گفت: دیگ شما در خانه ما زایید و […]

آورده اند که ملانصرالدین روزی به خانه همسایه رفت و از وی دیگی به امانت گرفت. چند روز بعد ملانصرالدین دیگ را به همراه دیگچه ای درون آن به همسایه پس داد. مرد همسایه گفت این دیگ ماست ولی این دیگچه درون آن چیست؟ ملا با شادی گفت: دیگ شما در خانه ما زایید و این دیگچه را به دنیا آورد. مرد همسایه نیز با رضایت خاطر دیگ و دیگچه را تحویل گرفت. مدتی گذشت و ملا باز به در خانه همسایه رفت و از وی پاتیل بزرگی برای آش پزی درخواست کرد. مرد همسایه هم با خاطره‌ شیرین زاییدن دیگ، پاتیل را به ملا قرض داد. دیر زمانی گذشت و ملا پاتیل را پس نیاورد. یک روز مرد همسایه به در خانه ملانصرالدین رفت و پاتیل خود را خواستار شد. ملا با غم فراوان گفت: بدبختانه پاتیل شما *سر زا رفت!…* همسایه خروش برآورد که این چه حرفی است… مگر پاتیل می زاید که بخواهد سر زایمان بمیرد؟ ملا با خونسردی و نگاهی عاقل اندر سفیه پاسخ داد: مرد حسابی! آن موقع که دیگت زایید و دیگچه اش را تحویل گرفتی چنین حرفی نزدی الان به چه حقی اعتراض می‌کنی….؟

???? حالا حکایت بورس و مردم ایران است. بورس ایران برخلاف ساز و کارهای اقتصادی و قواعد بازار بورس به شدت و به سرعت در حال رشد و بالا رفتن شاخص ها و سودآوری است. عده زیادی از مردم هم با تشویق های پیدا و پنهان دولت و به امید سود، سرمایه شان را در بورس کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر هشدار داده اند که رشد بورس ایران در وضعیت فعلی اقتصادی کشور و اقتصاد جهان، رشد طبیعی نیست و به نظر می رسد به دلایلی دستکاری شده است و دیر یا زود حباب این بورس می ترکد و در آن هنگام سرمایه های خرد و کلان مردم به یکباره سوخت شده و از بین خواهد رفت. با بررسی گزارش اخیر بلومبرگ مشاهده میکنیم که شاخص بورس اکثر قدرت‌های بزرگ اقتصادی از جمله آمریکا و چین منفی بوده است با این حال بورس ایران و ونزوئلا به شدت رشد کرده و حتی چند برابر شده است!!؟
به هر حال همانگونه که امروز ما با خوشحالی بالا رفتن ارزش سهام هایمان را در بورس مشاهده می‌کنیم و سود آنها را محاسبه می نماییم و نمی پرسیم: چرا و چگونه، آن روزی که به یکباره همه یا اکثر شاخص‌ها به رنگ قرمز در می آیند نیز نمی‌توانیم اعتراضی داشته باشیم، زیرا پاسخ خواهند داد: بورس همین است… آن روز سود کردید (البته اگر می فروختید و از بازار خارج می شدید) و امروز ضرر. کسانی که در آن روز در بازار بورس سرمایه‌ای داشته باشند علاوه بر سرمایه، سودهای بادآورده شان را باد خواهد برد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر