بازداشت یک مدیر ارشد در استان؟ برخی شنیده‌ها از بازداشت یک مدیر ارشد بوشهر در راستای پرونده‌های اقتصادی که در یکسال اخیر مطرح شده حکایت دارد. هنوز مقام مسئولی درخصوص صحت و سقم موضوع و جزییات آن اطلاع رسانی نکرده است

بازداشت یک مدیر ارشد در استان؟

برخی شنیده‌ها از بازداشت یک مدیر ارشد بوشهر در راستای پرونده‌های اقتصادی که در یکسال اخیر مطرح شده حکایت دارد. هنوز مقام مسئولی درخصوص صحت و سقم موضوع و جزییات آن اطلاع رسانی نکرده است

  • منبع خبر : خلیج فارس