رئیس کل دادگستری استان فارس: ????صبح امروز دو نفر از مدیران شهرستان شیراز و سه نفر از پیمانکاران مرتبط با پروژه‌های سازمانی به دادسرا احضار و پس از تفهیم اتهام بازداشت شدند. ????اتهام اولیه بازداشت شدگان اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.

 

رئیس کل دادگستری استان فارس:
????صبح امروز دو نفر از مدیران شهرستان شیراز و سه نفر از پیمانکاران مرتبط با پروژه‌های سازمانی به دادسرا احضار و پس از تفهیم اتهام بازداشت شدند.
????اتهام اولیه بازداشت شدگان اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.

  • منبع خبر : تسنیم