در این بازدید دکتر قدیریان رئیس هیئت مدیره، دکتر رحیمیان سرای و دکتر عابدزاده اعضای هیئت مدیره، مهندس نظرپور مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت پتروشیمی مروارید در کارخانۀ الفین، MEG و واحد HSE حضور پیدا کرده و با کارکنان در محل کار دیدار نمودند. در این دیدار دکتر قدیریان ضمن شنیدن خواسته های […]

در این دیدار دکتر قدیریان ضمن شنیدن خواسته های کارکنان، به برخی از این درخواست ها پاسخ دادند.
مهندس نظرپور، مدیر عامل شرکت پتروشیمی مروارید نیز با بیان اینکه آمده ام تا با کمک همدیگر مروارید را همانند نام آن درخشان ببینیم تاکید کردند صیانت از سرمایۀ سهامداران و رفع مشکلات کارکنان را در دستور کار خود قرار داده است.