بازدید کارشناس یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان ????کارشناس یونسکو با بازدید از کاروانسرای مشیرالملک برازجان این اثر تاریخی را برای ثبت جهانی ارزیابی کرد.

بازدید کارشناس یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان

????کارشناس یونسکو با بازدید از کاروانسرای مشیرالملک برازجان این اثر تاریخی را برای ثبت جهانی ارزیابی کرد.