👈امروز در حالی قیمت دلار به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده که حجت عبدالملکی وزیر رفاه و نویسنده کتاب اقتصاد مقاومتی ۱۹ فروردین امسال گفته بود دولت با ارز پاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار می‌تواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همین مقدار نگه دارد! […]

 

👈امروز در حالی قیمت دلار به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده که حجت عبدالملکی وزیر رفاه و نویسنده کتاب اقتصاد مقاومتی ۱۹ فروردین امسال گفته بود دولت با ارز پاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار می‌تواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همین مقدار نگه دارد!

🔹عبدالملکی کسی است که سال ۹۹ از انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ حرف زد. سال ۱۴۰۰ رو به پایان است و خبری از بهتر شدن اوضاع نشده!

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰