مجلس یازدهم، نظارت شفاف بر عملکرد نمایندگان را نپذیرفت   نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت شفاف بر رفتار نمایندگان مخالفت کردند و این طرح تا شش‌ماه دیگر هم به صحن مجلس بازنخواهد گشت.   ???? نمایندگان مجلس یازدهم، با انتقادهای تند از نمایندگان مجلس قبل بابت شفاف نبودن کار مجلس، […]

مجلس یازدهم، نظارت شفاف بر عملکرد نمایندگان را نپذیرفت

 

نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت شفاف بر رفتار نمایندگان مخالفت کردند و این طرح تا شش‌ماه دیگر هم به صحن مجلس بازنخواهد گشت.

 

???? نمایندگان مجلس یازدهم، با انتقادهای تند از نمایندگان مجلس قبل بابت شفاف نبودن کار مجلس، به مجلس یازدهم راه پیدا کردند اما جز کار امروزشان، پارسال زمستان هم طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد کردند، برای مهم‌ترین بحث‌هایی که با زندگی و اوضاع مملکت پیوند داشته، جلسه‌های غیرعلنی برگزار کرده‌اند و دست‌کم دو طرح مهم‌شان که در زندگی همه موثر است؛ یعنی محدودترکردن اینترنت و افزایش جمعیت را بدون بررسی در صحن علنی و آگاهی مردم، به ‌شکل آزمایشی و در کمیسیون‌های خاص تصویب کرده‌اند..

 

  • منبع خبر : خبرجنوب