محمدرضا باهنر درباره رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه یک نفر با دولت مشکل داشته باشد و صلاحیتش رد شود هیچ منطقی ندارد. رد صلاحیت به بهانه اصلاح طلبی، مخالفت با دولت و امثالهم نوعی مهندسی انتخابات است. ممکن است که احمدی نژاد در پشت پرده لیستی را ارائه دهد. مهمترین مسئله […]

محمدرضا باهنر درباره رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه یک نفر با دولت مشکل داشته باشد و صلاحیتش رد شود هیچ منطقی ندارد.

رد صلاحیت به بهانه اصلاح طلبی، مخالفت با دولت و امثالهم نوعی مهندسی انتخابات است.

ممکن است که احمدی نژاد در پشت پرده لیستی را ارائه دهد.

مهمترین مسئله انتخابات این دوره میزان مشارکت است.

  • منبع خبر : فرارو