ماندگاری بیش از پنج ماهه ویروس کرونا در کشور و آسیب پذیری اقتصاد و معیشت در این حضور چندین ماهه و قدرت دفاعی ضعیف دولت در برابر هجوم بیرحمانه آن ،می طلبد دولت نسخه های منسوخ و شکست پذیر را بر کناری نهاده و طرفی دگر ببندد.شاید برای رسیدن به الگوی دفاعی در برابر هجوم […]

ماندگاری بیش از پنج ماهه ویروس کرونا در کشور و آسیب پذیری اقتصاد و معیشت در این حضور چندین ماهه و قدرت دفاعی ضعیف دولت در برابر هجوم بیرحمانه آن ،می طلبد دولت نسخه های منسوخ و شکست پذیر را بر کناری نهاده و طرفی دگر ببندد.شاید برای رسیدن به الگوی دفاعی در برابر هجوم کرونا می بایست به دلایل شکست های نسخ قبلی رفت.مهمترین دلیل در شکست های بخشنامه ها و برنامه های دولت برای کنترل کرونا”پریشان و دستپاچگی “طرح ها که از محتوای آنها هویداست.یکی از این دستپاچگی را می توان در پراکندگی نهادها و عدم تشکیلاتی همراه برای اقدامی مشترک است. هرگز نمی توان حضور چند نهاد در قالب یک ستاد با موضوع مشخص را “تشکیلاتی موفق”نامید که برای این موضوع باید “وظایف تشکیلاتی”به همراه “حدود اختیارات”باشد.در ابتدا تمام محوریت ستاد برعهده وزیر بهداشت،در ادامه رییس جمهور خود مسولیت را عهده دار شد.نخستین روزها اختیارات استانداران و فرمانداران محدود و تابع ستاد ملی کرونا در مرکز کشوربود که بعدأ این اختیارات به استانداران وفرمانداران تنفیذ شد.همگان آگاهند که دولت با کاهش یا رفع تمام محدودیت ها که اکثرأ خودجوش و توسط خود جامعه مدیریت می شد عاملی بر شیوع دوباره این ویروس و رسیدن به وضعیت قرمز شد.اکنون دولت به خواهش از مردم به یاری در مدیریت کرونا روی آورده است که به عادت رفتاری ذاتی ایرانیان مورد مقاومت قرار گرفته است.آستانه پایین تحمل ملت که نشأت گرفته ازمعیشت ضعیف طبقات اجتماعی ملت دارد ،مقاومتی سخت را حتی در ساده ترین روش مقابله یعنی “ماسک”و”فاصله گذاری فیزیکی”نشان می دهد.اکنون تمام مسیرهای دفاعی به کوچه بن بست نزدیک گردیده و جامعه با بی تفاوتی مسیر را برای یکه تازی کرونا مهیا می کند.
اما دولت در این شرایط حساس چگونه به یک تصمیم عقلانی و فارغ از هیجان با این ویروس و چگونگی همگام سازی ملت برای اقدام مشترک دفاعی می تواند برسد؟
دولت و ملت برای اقدام مشترک می بایست ابتدا “تصمیم پایدار”با توجه به اقتصاد کشور و معیشت ملت در نظر بگیرد و به هیچ وقت تصمیمات مقطعی نگیرد.گام اول دولت برنامه های پیشگیرانه را برای تا پایان سال تعریف و ابلاغ نماید.اما مهمترین اقدام دولت در چارچوب مقابله با کرونا پرداخت مطالبات پرستاران و کادر درمان و همچنین بسته معیشتی حمایتی ویژه کادر درمان مختص کرونا دراین ایام است.دولت جهت حمایت از تولیدو کاهش آسیب های اقتصاد ویڗه کرونا “تقسیط یا کاهش مالیات از شرکت های تولیدی با اولویت اقلام غذایی و خواربار ،دارویی مشروط بر کنترل قیمت ها”را در اولویت قرار دهد.برای همگام سازی مردم در راستای اقدام مشترک دفاعی برابر کرونا افزایش بسته های معیشتی های جامعه با حذف یارانه دهک های بالا است.گامی دیگر برای یاری دولت و ملت،الزام نهادهای دولتی و بانک ها به ارایه خدمات الکترونیک است.مجوزهای عروسی و عزا به ادارات ارشاد و اماکن نیروی انتظامی،کنترل محدودیت ها جز در موارد ضرور برعهده نیروی انتظامی و پلیس راه باشد.دولت به مدت یک ماه توزیع ماسک رایگان را در دستور کار قرار دهد.هرگونه عدم استفاده از ماسک تخلف شامل جریمه محسوب شود.نهادهای هلال احمر،سازمان بحران کشورو وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی به ستاد مقابله با کرونا اضافه و جلسات در ماه اول بصورت مجازی روزانه و پس از کاهش شیب شیوع کرونا بصورت هفتگی و پس از،کنترل بصورت ماهیانه برگزار گردد.به امیدپیروزی و همگامی ملت و دولت برای اقدام مشترک علیه هجوم کرونا باشیم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر