با حذف خانم الماسی جنوب استان بوشهر شور انتخاباتی ندارد.   پیام مخاطب کمتر پیش آمده در چهل سال گذشته نماینده ای شاخص از جنوب استان بوشهر وارد مجلس شود و در مجلس و بین نمایندگان دیده شود، دور قبلی مجلس اتفاق افتاد، خانم دکتر الماسی بدون تجربه سیاسی با رای قاطع مردم وارد مجلس […]

با حذف خانم الماسی جنوب استان بوشهر شور انتخاباتی ندارد.

 

پیام مخاطب

کمتر پیش آمده در چهل سال گذشته نماینده ای شاخص از جنوب استان بوشهر وارد مجلس شود و در مجلس و بین نمایندگان دیده شود، دور قبلی مجلس اتفاق افتاد، خانم دکتر الماسی بدون تجربه سیاسی با رای قاطع مردم وارد مجلس شد و ضعف دیده نشدن نماینده جنوب استان در بعد اجرایی کاملا برطرف شد، پیگیری خستگی ناپذیر مصوبات در کمیسیون انرژی و حضور فعال در این  کمیسیون،پیگیری بودجه های عمرانی و نظارت برای اجرا، کشاندن وزرا و معاونین وزرا یکی پس از دیگری به حوزه مهم انتخابیه و مرکز انرژی کشور، رونق عمران و آبادی در همه روستاهای جنوب استان،ایجاد شور و نشاط در ورزش منطقه باپیگیری و گرفتن بودجه، ساخت مدرسه و خانه بهداشت در روستاهای جنوب استان به صورت بی سابقه، پیگیری مستمر ساخت لاین دوم جاده به شیراز و مهمتر از همه گرفتن حق آلایندگی برای همه شهرهای جنوب استان همه و همه از عملکرد این خانم فعال در دور قبلی مجلس بودند که با قبول نشدن ایشان در این دور مجلس همه این امور راکد ماندند و دیگر خبری از نماینده مجلس جنوب استان بوشهر در مجلس نبود!
امروز برای ورود به استان خانم دکتر الماسی سخت کوش و مومنه با خانواده ای اصیل، مذهبی و ضعیف که با حضور خانم الماسی در دور قبلی مجلس هیچگونه بهبود مالی در وضع خانواده آنها مشاهده نشد متاسفانه توسط هیئت نظارت استان  به واسطه عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شدند و باعث بهت و حیرت مردم جنوب استان و حتی مردم کشورمان بواسطه سرشناس بودن خانم الماسی در کشور شدند و امروز شاهد رخوت و بی انگیزگی مردم جنوب استان به واسطه رد صلاحیت شاخص ترین کاندیدای مجلس این منطقه هستیم!
مردم جنوب استان همچنان امیدوار هستند در راستای سیاست و خط مشی تعیین شده توسط رهبری نظام با تایبد هر چه سریعتر خانم الماسی، شور و نشاط انتخاباتی را به حوزه جنوب استان بوشهر و مرکز سقل انرژی کشور برگردانند.
مردم جنوب استان بی صبرانه منتظر تایید صلاحیت خانم دکتر الماسی و جلوگیری از شایعه نفوذ نماینده فعلی در هیئت نظارت استان  و رد صلاحیت خانم الماسی هستند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین