محمد مجاور شیخان، سرپرست شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شد/ حجت نظری رفت/ شیخان سابقه ریاست دانشکده رسانه دانشگاه صدا و سیما و‌ مدیریت شرکت دخانیات را هم در کارنامه کاری دارد  

 

محمد مجاور شیخان، سرپرست شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شد/ حجت نظری رفت/ شیخان سابقه ریاست دانشکده رسانه دانشگاه صدا و سیما و‌ مدیریت شرکت دخانیات را هم در کارنامه کاری دارد

 

  • منبع خبر : شاپا