با حکم وزیر نفت؛ «محسن خجسته‌مهر» مدیرعامل شرکت ملی نفت شد وزیر نفت با صدور حکمی «محسن خجسته‌مهر» را به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

با حکم وزیر نفت؛ «محسن خجسته‌مهر» مدیرعامل شرکت ملی نفت شد

وزیر نفت با صدور حکمی «محسن خجسته‌مهر» را به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

  • منبع خبر : شانا