ناخدا عبدالحمید دشتی فرد یکی از نوحه خوانان بصیر و روشن و با فکر و اندیشه استان بوشهر است وی قریب چهل سال از نوحه خوانان مطرح استان می باشد ، با حضور و فعالیت و ی تحولی بزرگ در سبک و سیاق و شیوه نوحه خوانی در عزاداری بوشهر ایجاد شد نوحه خوانان با تاسی از نوحه های ایشان به عزاداری امام حسین (ع) پرداختند نوحه های ایشان نه تنها در استان بوشهر سرمشق نوحه خوانان بود بلکه در استان های دیگر نیز مداحان از نوحه های ایشان استفاده می کردند امسال فرصتی شد تا قبل از ماه محرم با ایشان گفتگویی در این زمینه داشته باشیم مشروح گفتگوی نصیر بوشهر انلاین با ایشان را ذیلا می خوانید ؛

ناخدا دشتی فرد ، نوحه خوان بوشهری :
* برادران مداح سنتی همت خود را صرف فیزیک عزاداری کرده اند ماهیت ماموریت را مغفول داشته اند *

ناخدا عبدالحمید دشتی فرد یکی از نوحه خوانان بصیر و روشن و با فکر و اندیشه استان بوشهر است وی قریب چهل سال از نوحه خوانان مطرح استان می باشد ،
با حضور و فعالیت و ی تحولی بزرگ در سبک و سیاق و شیوه نوحه خوانی در عزاداری بوشهر ایجاد شد نوحه خوانان با تاسی از نوحه های ایشان به عزاداری امام حسین (ع) پرداختند
نوحه های ایشان نه تنها در استان بوشهر سرمشق نوحه خوانان بود بلکه در استان های دیگر نیز مداحان از نوحه های ایشان استفاده می کردند
امسال فرصتی شد تا قبل از ماه محرم با ایشان گفتگویی در این زمینه داشته باشیم مشروح گفتگوی نصیر بوشهر انلاین با ایشان را ذیلا می خوانید ؛

نصیر بوشهر انلاین :
* چه نیازی به عاشوراست ؟*

عاشورا یک مجموعه یاری رسان است این چند ساعت عمر امام حسین منبع سرشاری از همه نیاز یک جامعه در هر عصری است ولی متاسفانه فقط از بعد عاطفی تا بحال پرداخته اند
*س؛ مداحی در زمان استقرار نظام های غیر دینی و در نظام دینی چه تفاوتی دارد ؟*

بنظر من هیچ تفاوتی ندارد اگر محاکمه گلسرخی دیده باشید او افتخارش بهره بردن از مکتب اسلام بویژه حسین را یادآور میشودما زمان حکومت پهلوی که غیر دینی تلقی می‌شد مراسم را پویا تر اجرا میکردیم چون شاه از تعزیه عزاداری هراس داشت ولی امروز که حاکمیت دینی است مراسم مهندسی می‌شود و هدایت این مجوعه با نهاد حکومتی است

*س؛ مداحی در قبل از انقلاب بیشتر دارای اهداف متعالی بودیا بعد از انقلاب ؟ *
قبل از انقلاب رابطه حکومت با اصحاب هیات حسنه نبود بلکه به نحوی سعی بر کنترل مداح سخنران بود.

*س؛ بنظر شما ویژگی های مداحان سنتی بوشهر چیست ؟ آیا با این ویژگی ها می توانند اهداف نوحه خوانی و مداحی را محقق سازند ؟ *
مداح حتما باید صاحب تفکر باشد واگر ذاتا انسان اندیشه مند باشد قطعا تشخیص زمان مکان مخاطب شناسی را لحاظ می‌کند پروتکل را موازات جلسه تنظیم می کند

*س؛ سیر رشد و پیشرفت یا پسرفت مداحی سنتی در استان بوشهر را توضیح دهید ؟ *

مداح سنتی باید آشنایی بیشتری نسبت به نیاز سبک وسیاق داشته باشد چون این امانت ابزار خوبی برای رساندن پیام عاشوراست

*س؛مداحی سنتی استان بوشهر در شعر و حرکات در مسیر پیشرفت قرار دارد یا نه ؟ *

از نظر حقیر برادران مداح سنتی همت خود را صرف فیزیک عزاداری کرده اند ماهیت ماموریت را مغفول داشته اند البته گواه عرضم عدم آشنایی به اشعار محتوای نوحه است که بسیار فاصله دارند.

*س؛ یکی از خاطرات خود را از سینه زنی و مداحی و نوحه خوانی بوشهر برایمان بیان نمائید ؟*
خاطره فرمودید
سال شصت به گناوه دعوت شدم هم زمان حسین فخری هم بودند مرحوم عین الملک هم بودند نوحه بنشین تا به تو گویم من تازه اجرا کرده بودم اتفاقا فخری هم خوانده بودند مرحوم سید جواد از فخری پر رسیدند که شعر این واحد غلط می‌خوانید کی به شما داده بودند در جواب گفتند ما از روی نوار ناخدا بر داشتیم برای ما مایه تعجب بود.

*س؛ بنظر شما سینه زنی ، مداحی و عزاداری بوشهر نیاز به چه تحول و با تغییری دارد ؟*

فقط باید اول دوستان صاحب اندیشه شوند وبعد مداح باشند
امروز جوانان ما در هر نامی به کمک اندیشه برجسته شده اند
در خاتمه باید یاد آور شوم در استان ما محرم هر سالش شبیه هم است هیچ دگر گونی و حادثه ای در اجرایش اثر گذار نیست ما شاهد فشارو محدودیت‌های زیادی در فضای حاکم بر جامعه هستیم زنان ما مطالباتی دارند تورم عذاب می‌دهد آمار ازدواج رشد منفی دارد مردم از تهیه قوت روزانه معذورند همه وهمه اتفاقات غیر معمول است حتما نوحه ها باید صبغه روشنگری داشته باشد یا سیره امام حسین در شرایط حاد فحوای اعتراض طلب می‌کند ولی متاسفانه ما هنوز درچگونه اسب امام حسین از میدان بر گشته مانده ایم قطعا بلوغ جامعه ما از مداحان و ذاکران بیشتر است بدیهی است امروز مردم توقع دارند در محفل حسینی بیدار گری وجلو داری اتفاق بیا فتد

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین