برادر سعید جلیلی هم پست گرفت! وحید جلیلی ‏برادر سعید جلیلی، به سمت معاونت سیمای سازمان صداوسیما منصوب شد.

برادر سعید جلیلی هم پست گرفت!

وحید جلیلی ‏برادر سعید جلیلی، به سمت معاونت سیمای سازمان صداوسیما منصوب شد.

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰