انتقاد نماینده مجلس به اوجی وزیر نفت:برخی به جای برچیدن بساط حقوق های نجومی تازه پای سفره نفت نشسته اند!  

انتقاد نماینده مجلس به اوجی وزیر نفت:برخی به جای برچیدن بساط حقوق های نجومی تازه پای سفره نفت نشسته اند!

 

  • منبع خبر : سیمای نفت