🔸سعید بابازاده، مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی، از ارجاع پرونده مسئولان عالی‌رتبه کشور به دادسرای تهران خبر داد و گفت: 🔹️طبق بررسی‌های انجام شده اگرچه در سابق برای چندین مسئول در دستگاه‌ها ترک فعل لحاظ شد و پرونده تخلفاتی تشکیل شد اما در حال حاضر برای مسئولان سابق وزارتخانه‌ها مانند وزارت نفت، وزارت […]

 

🔸سعید بابازاده، مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی، از ارجاع پرونده مسئولان عالی‌رتبه کشور به دادسرای تهران خبر داد و گفت:

🔹️طبق بررسی‌های انجام شده اگرچه در سابق برای چندین مسئول در دستگاه‌ها ترک فعل لحاظ شد و پرونده تخلفاتی تشکیل شد اما در حال حاضر برای مسئولان سابق وزارتخانه‌ها مانند وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد طبق ماده ۳۲ و ۳۳ سازمان بازرسی کل کشور تفهیم اتهام و اخذ دفاع صورت گرفت و پرونده در سیر ارجاع به مرجع قضائی است.

🔸این برای اولین بار است که پرونده قضائی مسئولان عالی‌رتبه کشور به دادسرای تهران معرفی می‌شود.

  • منبع خبر : مهر