مشاور اجتماعی مدیرعامل و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پنجمین نشست شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی که عصر دیروز (۱۰ بهمن ماه) برگزار شد، گفت: برای اثربخشی و تاثیرگذاری بیشتر مسئولیت های اجتماعی در جوامع پیرامونی صنعت پتروشیمی کشور باید نیازها و اولویت های مناطق مختلف بطور جامع شناسایی و بررسی […]

مشاور اجتماعی مدیرعامل و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پنجمین نشست شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی که عصر دیروز (۱۰ بهمن ماه) برگزار شد، گفت: برای اثربخشی و تاثیرگذاری بیشتر مسئولیت های اجتماعی در جوامع پیرامونی صنعت پتروشیمی کشور باید نیازها و اولویت های مناطق مختلف بطور جامع شناسایی و بررسی شود.

محسن عوضدخت افزود: هدفمند شدن و یکپارچگی مسئولیت های اجتماعی سبب می شود تا توسعه متوازن در پیرامون پتروشیمی های کشور محقق شود و در این مسیر اطلاع رسانی اقدام های انجام شده می تواند منجر به آگاهی بخشی مطلوبی شود.

در این جلسه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به ارائه گزارشی از آخرین اقدام های انجام شده در این منطقه، بودجه پیش بینی شده مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ را ۷۸۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

همچنین، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در این منطقه بودجه پیش بینی شده مسئولیت اجتماعی برای سال آینده در منطقه عسلویه را ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

گفتنی است، در این نشست مقرر شد تصمیم گیری نهایی برای تعیین بودجه و ارقام پیش بینی شده در جلسه آتی اتخاذ شود.

پنجمین نشست شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی با حضور مدیران شورای راهبردی مناطق عسلویه و ماهشهر و همچنین مدیران مسئولیت اجتماعی هلدینگ های پتروشیمی برگزار شد.

  • منبع خبر : نیپنا