بازار اقتصادی دچار آشوب و بی سامانی می‌شود مردم هم گرفتار بی قراری های ناشی از بی اعتمادی به آینده گرانی و تورم هستند و این بزرگترین ضربه را به امید اجتماعی وارد می‌کند. گرانی و تورم در ماه‌های گذشته تاثیرات زیادی بر زندگی مردم داشته و به طور کلی زندگی بسیاری از آنها را […]

بازار اقتصادی دچار آشوب و بی سامانی می‌شود مردم هم گرفتار بی قراری های ناشی از بی اعتمادی به آینده گرانی و تورم هستند و این بزرگترین ضربه را به امید اجتماعی وارد می‌کند.
گرانی و تورم در ماه‌های گذشته تاثیرات زیادی بر زندگی مردم داشته و به طور کلی زندگی بسیاری از آنها را تحت تأثیر قرار داده است که این مسائل می‌تواند بر روان مردم نیز تاثیر بگذارد.
ابتدا مناسب است پیش‌درآمدی درباره سلامت به طور کلی و سلامت روان به صورت خاص داشته باشم سلامت عبارت است از احساس آسودگی جسمی روانی و اجتماعی که فقط به معنای نداشتن بیماری یا ناتوانی نیست به عبارت دقیق‌تر بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامتی یعنی رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و فقط نبود بیماری ها و سلامت جسمی شامل نمیشود بلکه سلامت اجتماعی و روانی بخش مهمی از سلامتی را شامل می شود که مطالعات روانشناسی نشان داده‌اند یک سوم بیماریها ناشی ازاختلالات روانی است که ایجاد بیماری‌های مثل افسردگی و اضطراب است یعنی افراد به این علت زمین‌گیر می‌شوند و سال‌های فعال زندگی‌شان را از دست می‌دهند مثلاً کارمندی که افسردگی دارد ۴ برابر در مقابل افراد سالم به کارفرمای خود هزینه وارد می‌کنند چون افرادی که درآمد پایین دارد بیشتر به افسردگی ‌ دچار می‌شوند.
اگر روند گرانی ها ادامه داشته باشد شاهد اختلالات روانی بیشتری خواهیم بود که نتایج بدی به دنبال خواهد داشت چون افراد در مقابل سختی های زیاد تحمل آنها پایین می‌آید و در نتیجه عملکرد بدی به دنبال خواهد داشت و ان هم مشکلات خانوادگی و اجتماعی افراد مانند خودکشی، دزدی‌ و فساد اجتماعی و اخلاقی را به دنبال دارد .
بدیهی است گرانی ، تورم و فشارهای اقتصادی بر پیکره افراد جامعه بیماری روانی و جسمی وارد می‌سازد و یک اقتصاد بیمار با افراد بیمار به جا می گذارد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر