برق ایران به ترکیه می رسد مدیرعامل توانیر: 🔹بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته، نهایتا تا پنج ماه آینده برق ایران به ترکیه صادر می‌شود. 🔹درحال حاضر مقاصد صادراتی برق ایران، کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق هستند

برق ایران به ترکیه می رسد

مدیرعامل توانیر:
🔹بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته، نهایتا تا پنج ماه آینده برق ایران به ترکیه صادر می‌شود.

🔹درحال حاضر مقاصد صادراتی برق ایران، کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق هستند

  • منبع خبر : عصر فوری