برکت صادر نشد، واکسن اماراتی وارد شد ◻️ایران ماه‌ها روی تولید واکسن داخلی پافشاری کرد و دست آخر هم این پروژه به نتیجه نرسید. امارات اما زودتر خود را به بازار واکسن رساند. این کشور به جز ایران به کشورهای دیگری از جمله فیلیپین نیز واکسن صادر کرده است. مقامات درباره واردات واکسن اماراتی به […]

برکت صادر نشد، واکسن اماراتی وارد شد

◻️ایران ماه‌ها روی تولید واکسن داخلی پافشاری کرد و دست آخر هم این پروژه به نتیجه نرسید. امارات اما زودتر خود را به بازار واکسن رساند. این کشور به جز ایران به کشورهای دیگری از جمله فیلیپین نیز واکسن صادر کرده است. مقامات درباره واردات واکسن اماراتی به کشور توضیحی نمی‌دهند. البته پیش‌تر علیرضا ناجی، عضو کمیته علمی کووید۱۹ واردات واکسن حیات‌وکس به ایران را تائید کرده بود.

  • منبع خبر : خبرجنوب