تصاویری از برگزاری آزمون استخدامی افراد بومی خارک در شرکت پتروشیمی خارک‌/هم اکنون /صبح جمعه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۲ این آزمون استخدامی توسط پتروشیمی خارک و به صورت اختصاصی برای بومیان جزیره خارک برگزار گردیده است.

تصاویری از برگزاری آزمون استخدامی افراد بومی خارک در شرکت پتروشیمی خارک‌/هم اکنون /صبح جمعه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۲

این آزمون استخدامی توسط پتروشیمی خارک و به صورت اختصاصی برای بومیان جزیره خارک برگزار گردیده است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین