بزرگترین اسلکه تجاری حوزه انتخابیه نماینده که با حضور ایشان مغضوب گردیده بود و پروژه داک بتنی پهلو گیری لایرروبی که در دوره قبل عملیات اجرایی ان اغاز گردیده بود سه سال است که نه تنها این پروژه مهم متوقف شده بلکه از حداقل امکانات ایمنی برخوردار است بندر که دارای پیشینه دویست ساله در […]

بزرگترین اسلکه تجاری حوزه انتخابیه نماینده که با حضور ایشان مغضوب گردیده بود و پروژه داک بتنی پهلو گیری لایرروبی که در دوره قبل عملیات اجرایی ان اغاز گردیده بود سه سال است که نه تنها این پروژه مهم متوقف شده بلکه از حداقل امکانات ایمنی برخوردار است بندر که دارای پیشینه دویست ساله در عرصه تجارت است و یکی از بنادر مهم تجاری محسوب می شود در دوره های قربانی اهداف جناحی سیاسی می گردد تا به حداقل امکانات ایمنی تجهیز نباشد که هر از گاهی مردم رنج دیده متحمل خسارات این چنینی شوند مطمعنا اگر امروز این اسکله به سیستم اطفای حریق زمینی و اتش خوار بزرگ مجهز بود ضریب خسارت به مراتب کمتر بود و حریق در مدت زمان کوتاهتری مهار می شد
به راستی چه کسی امروز باید پاسخگوی اتش خوار بزرگ این اسلکه که در جایی دیگر مستقر است باید باشد چرا باید به همین راحتی دستبرد به امکانات منطقه دارای بیشترین ضریب خطر است بزنیم
چه اهداف و منافعی پشت این موضوع می باشد که اجازه اتش خوار بزرگ این اسکله که در جایی دیکر پهلو گرفته است نمی دهد
ایا جزء منافع شخصی و خاص است
غلامحسین خلیلی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین