درمورد بیانات معاونت سیاسی استانداری درباره کمکاری رسانه ها وشکل گیری اعتراضات خیابانی درجهت افزایش قیمت بنزین وپیامد آن چند نکته به عرض عزیزان عرض خواهم نمود. انتظار ایشان این بوده که اگر نشریات معترض میشدند وحرف مردم را میزدند مردم به خیابان نمی آمدند ،وشورش شکل نمیگرفت . بسیار جای تعجب دارد که شخصی....

درمورد بیانات معاونت سیاسی استانداری درباره کمکاری رسانه ها وشکل گیری اعتراضات خیابانی درجهت افزایش قیمت بنزین وپیامد آن چند نکته به عرض عزیزان عرض خواهم نمود.

انتظار ایشان این بوده که اگر نشریات معترض میشدند وحرف مردم را میزدند مردم به خیابان نمی آمدند ،وشورش شکل نمیگرفت .

بسیار جای تعجب دارد که شخصی دراین جایگاه اینگونه نظریه پردازی میکنند ،چون زمان گرانی بنزین ساعت صفر جمعه  بود و مردم صبح شنبه در خیابان بودند ،چه نشریه ای روز جمعه فعال است ،ودیگر که وقتی نمایندگان مردم در مجلس خبر از طرح سه فوریتی واحتمال برگشت نرخ به قبل را نوید دادند ،و نیز روز یکشنبه رهبر انقلاب حمایت از این افزایش قیمت میکنند ،به چه کس و چه سیستمی میشود اعتراض کرد ،وانگهی فرض بگیرید نشریات وسایتهای خبری ،تحلیلی روز جمعه اعلام اعتراض میکردند و روز شنبه اعتراضات خیابانی شکل میگرفت ،آیا متهم ردیف اول رسانه ها نبودند و مارک تحریک کننده مردم بر آنها نمی چسبید .

عامل اعتراضات گرانی بنزین  ومسبب آن دولت و مجلس است.چگونگی اعلام واجرای این طرح‌تحریک کننده بوده که همین موارد و نیز گرانیهای سال قبل که جهش قیمت ارز و طلادرپی داشت و سرمایه مردم را ربع کرد ،عامل شدت و اعتراضات خیابانی شد ،وبنظر من نشریات وحتی رسانه ملی نیز نمیتوانستند دراین مدت کم کاری ازپیش ببرند .

حال چه باید کرد .

بیش وکم نشریه ای را سراغ نداریم که صابون شکایت وسردرگمی در راهرو دادگاه به تن او مالیده نشده باشد ،که باعث خودسانسوری و احتیاط بیش از حد رسانه ها شده ،ودیگر که برخی از نشریه های ما چشم به ارتزاق از نهادهای دولتی وشبهه دولتی دارند که این امر نیز غش کردن به طرفی را درپی خواهد داشت. ومهمترین سنگ پیش راه رسانه ها ،عدم دسترسی به اطلاعات و منابع خبری است که باعث شده این رسانه ها فقط به اخبار آب وهوا و پرداختن به موارد تکراری رسانه های اجتماعی پردازش کنند .

اگر انتظار دارید رسانه قوی و نفوذ پذیر در اقشار مردم داشته باشید ،استقلال عادلانه مالی رواج دهید ،و ادارات دولتی و شبهه دولتی را به خویشتن داری تشویق کنید تا کمتر شکایت کنند و نیز وکیل رایگان دراختیار رسانه ها قرار دهید .

آزادی دست رسی  به اطلاعات را برای رسانه ها فراهم کنید .بعد از آن انتظار رسانه پویا داشته باشید واگر کمکاری کردند حق گله مندی را به شما خواهیم داد.

 امروزه تعریف رسانه تغییر پیدا کرده و شبکه های اجتماعی ،رسانه فردی شده‌اند که به دلیل سرعت بالا و آزادی در انتقال اطلاعات مورد توجه عموم قرار گرفته‌اند که افراد سیاسی واجتماعی ایران وجهان از آن برای نشر خبرهای خود استفاده میکنند، در آینده نزدیک نقطه عطفی درمتغیرهای معادلات کنش اجتماعی باید متصور شد ومیتوان سهمی بیشتر از ۸۰درصددراین عرصه  برای رسانه‌های شخصی قائل شد .

درپایان توصیه‌ای را به ایشان عرض میکنم ،چگونگی اعتراض ارتباط مستقیم به نحوه شنیدن و عمل به اعتراض دارد ،یعنی اگر مردم امروز در خیابان اعتراض میکنند بدین معنی است که دفعه قبل درجواب اعتراض آنها بی توجهی ویا پاسخ اغنا کننده صادر نشده ،واگر نگران شدت یافتن اعتراضات هستید و واهمه رادیکال شدن جو اجتماعی دارید ،به صدای اعتراض مردم گوش دهید قبل از اینکه دیر شود ،اگر درمواردی مسئول قصور کرده عزل کنید واگر توان نداشته بدل کنید به شخص توانمند دیگری .

هیچ چماقی محکمتر از قلم نیست و هیچ سنگی برنده تر از کلام نیست

  • منبع خبر : نصیر بوشهر