سلام مدتی است که به دلیل ثبت زمین در کنگان وجود دارد،اداره ثبت اسناد کنگان برای استعلام زمین نامه را به کمیسیون ماده ۱۲اداره مسکن شهرسازی کنگان ارجاع می دهدودر حال حاضر اداره مسکن شهرسازی میگوید هنوز کُد برای ما ندادن که پرونده راثبت و به کمیسیون ارجاع دهیم .نکته این جاست که ماه ها […]

سلام

مدتی است که به دلیل ثبت زمین در کنگان وجود دارد،اداره ثبت اسناد کنگان برای استعلام زمین نامه را به کمیسیون ماده ۱۲اداره مسکن شهرسازی کنگان ارجاع می دهدودر حال حاضر اداره مسکن شهرسازی میگوید هنوز کُد برای ما ندادن که پرونده راثبت و به کمیسیون ارجاع دهیم .نکته این جاست که ماه ها برای پیگیری اداره به آن کمیسیون ارجاع شده است خبری نشده است و اداره ثبت کنگان انجام کار را منوط به مجوز کمیسیون ماده ۱۲,مشروط کرده است.ودر اکنون باید ماه ها منتظر بمانیم که جواب کمیسیون به ما بدهند .

از تمامی مسئولان ذیربط درخواست داریم تا ضمن بررسی دقیق این موارد ، مشکلات مردم را حل نمایند وبر بلاتکلیفی آنها مهر پایانی بزنند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین