این روزها رواج برگزاری همایش‌ها و رویدادهایی با عنوان‌های تخصصصی در صنعت پتروشیمی به یک بلای خانمان سوز بدل شده که درمیان مدت دود آن به چشم صنعتگران این حوزه می‌رود! دراین مراسم‌ها بدون پشتوانه کارشناسی دقیق به برخی از مدیران جوایزی اعطا می‌گردد بنحویکه گاها در یکسال سه تا چهار مدیرعامل مثلا جایزه مدیربرتر […]

این روزها رواج برگزاری همایش‌ها و رویدادهایی با عنوان‌های تخصصصی در صنعت پتروشیمی به یک بلای خانمان سوز بدل شده که درمیان مدت دود آن به چشم صنعتگران این حوزه می‌رود! دراین مراسم‌ها بدون پشتوانه کارشناسی دقیق به برخی از مدیران جوایزی اعطا می‌گردد بنحویکه گاها در یکسال سه تا چهار مدیرعامل مثلا جایزه مدیربرتر را از سه تا چهار رویداد مختلف دریافت می‌کنند که بالاخره مشخص نیست چه کسی برتراست. صریح‌تر آنکه در بسیاری از این رویدادها هر شرکتی بیشتر پول بدهد عنوان بهتری را نصیب خود می‌کند!

 

نتیجه: درسالهای آتی با افراد ناتوانی مواجه خواهیم بود که بواسطه همین رزومه سازی‌ها به درجات بالا می‌رسند و درعین حال مدیرانی را خواهیم دید که علی‌رغم توانایی و تخصص به گوشه ای رانده می‌شوند! آینده این صنعت هم از امروز قابل پیش بینی است؛مگر آنکه از امروز فکری بحال این معضل شود.

  • منبع خبر : نفتی ها