نصیربوشهرآنلاین – عبدالرحیم کارگر: نبض تفکر اصلاح طلبی درون حاکمیت از سال ۷۶ و با ورود محمد خاتمی به انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و زمانی که خاتمی به دلوار آمد گروهی از مردم این بندر با لیدری جناب زایر ابراهیم خلیلی که همواره برای آبادی و سرافرازی این بندر زحمات بسیاری را متقبل شده […]

نصیربوشهرآنلاین – عبدالرحیم کارگر:

نبض تفکر اصلاح طلبی درون حاکمیت از سال ۷۶ و با ورود محمد خاتمی به انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و زمانی که خاتمی به دلوار آمد گروهی از مردم این بندر با لیدری جناب زایر ابراهیم خلیلی که همواره برای آبادی و سرافرازی این بندر زحمات بسیاری را متقبل شده است به دیدارش رفتند و با وی میثاقی بستند که تا هنوز هم بر این عهد خود هستند .در دوره های بعد انتخابات حاج سید عبدالله محمدی که او هم همیشه برای این بندر سنگ تمام گذاشته است به همراه خانواده ی گرامی اش به خلیلی های بوالخیر پیوستند تا چون دوبال یک پرنده اندیشه ی اصلاح گرایانه را پیش از بیش در این دیار به پرواز درآورند و شاخص نمایند.
جناب غلامحسین خلیلی در تشکل های دانشجویی و از فعالین سیاسی و اجتماعی استان و جناب غلام رضا مهرجو در بدنه ی وزارت کشور خاتمی و روحانی از دیگر پایه های ستون اصلاح طلبی این بندر هستند .
در کنار این دو خانواده ی اصیل و گرامی افراد بسیار دیگری نیز در این حوزه برای پویایی این اندیشه حتی در استان کم نگذاشتند .
آمار ،شواهد و قرائن خود گواه برجسته بودن جایگاه این بندر تجاری در استان و تنگستان در سپهر گرایشات اصلاح طلبانه است که به برخی از این آمار اشاره ای گذرا می گردد.
سال ۷۶ خاتمی با ۵۵۰ رای در بوالخیر اول شد.
سال ۸۴ که آرای دکتر معین در کشور کم فروغ بود در بوالخیر ۳۶۶رای آورد و اول شد
سال ۹۲روحانی ۷۰درصد آراء ماخوذه و سال ۹۶نیز۱۰۵۰رای آورد
سال ۱۴۰۰مردم بوالخیر مانند مردم ایران یک رای اعتراضی دادند و پس از رییسی آراء باطله دوم شد.
در همین دوره ی اخیر نیز در دور اول در شهرستان تنگستان و دشتی تنها روستایی که پزشکیان رای اول را اورد و در دور دوم نیز پزشکیان با فاصله ای بیش از ۲۰۰رای نسبت به رقیب خود پیشی گرفت بندر بوالخیر بود.
ما اصلاح طلبان این بندر به این فراست و پیشروی مردممان چه از حیث شرکت در انتخابات و‌چه از نظر رای اعتراض و تحریم انتخابات افتخار می کنیم که تنها راه نجات این مملکت را راه ومنش اصلاح گرایانه می دانند و برآن پای می فشارند.
امیدواریم که دولت پزشکیان قدردان این مردم خوب و نجیب خود باشد و از هیچ کوششی برای ایفای مطالبات بر حقشان فرو گذاری ننماید..

همه با هم. فقط برای ایران

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین