فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس: قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود؛ در حال بررسی طرح‌ها هستیم. اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود متعاقب آن مصرف انرژی کنترل خواهد شد و باید به آن‌هایی که نیازمند واقعی هستند پرداخت‌هایی صورت گیرد. عباسی با اشاره به تعیین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین […]

 

فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس: قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود؛ در حال بررسی طرح‌ها هستیم. اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود متعاقب آن مصرف انرژی کنترل خواهد شد و باید به آن‌هایی که نیازمند واقعی هستند پرداخت‌هایی صورت گیرد.

عباسی با اشاره به تعیین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین که رهبر انقلاب در نخستین دیدار با هیئت دولت سیزدهم به آن اشاره کردند، اظهار داشت: ما باید با یک اهتمام و با احتیاط و با علم و رعایت حقوق مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، قیمت‌های حامل‌های انرژی را واقعی کنیم.

 

  • منبع خبر : میزنفت