علی‌نیکزاد برای رستم‌قاسمی در مجلس رای اعتماد می‌گیرد، بجای این خدمت برادرش یعنی اکبر نیکزاد با امضای همان وزیر مدیون مجلس، عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن می‌شود. قانون جهش مسکن ساخته و تصویب می‌شود، علی‌نیکزاد نائب‌رییس‌مجلس و رییس یکی از بزرگترین هولدینگ‌ ساختمان‌سازی ایران و وابسته به ستاد اجرایی، اکبر نیکزاد عضو شورای‌مرکزی بنیاد مسکن، […]

علی‌نیکزاد برای رستم‌قاسمی در مجلس رای اعتماد می‌گیرد، بجای این خدمت برادرش یعنی اکبر نیکزاد با امضای همان وزیر مدیون مجلس، عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن می‌شود.

قانون جهش مسکن ساخته و تصویب می‌شود، علی‌نیکزاد نائب‌رییس‌مجلس و رییس یکی از بزرگترین هولدینگ‌ ساختمان‌سازی ایران و وابسته به ستاد اجرایی، اکبر نیکزاد عضو شورای‌مرکزی بنیاد مسکن، رستم‌قاسمی وزیر مسکن دور هم جمع می‌شوند.

از این پس علی‌نیکزاد و قالیباف طرح زمین‌های مجانی را قانون ابلاغ می‌کنند، اکبر نیکزاد در بنیاد مسکن راه باز می‌کند و رستم قاسمی زمین‌ها را تحویل می‌گیرد و به شرکت ساختمان‌سازی ستاد اجرایی به ریاست علی‌نیکزاد برای ساختن می‌دهد، سپس اکبر نیکزاد مراحل تنظیم سند‌ها را پیش می‌برد و رستم قاسمی به فروش می‌رساند.

اینگونه هم جیب پر می‌شود، هم زمین‌خواری قانونی شده و هم برسر مردم منت گذاشته می‌شود که برای شما مسکن ساختیم و اگر خانه متری ۳۰میلیون بود به شما متری ۲۰ میلیون دادیم و این‌گونه با قاشق مردم ماست میخورند و پز می‌دهند.

  • منبع خبر : قانون