🔹حمید وکیلی عکاس خبرگزاری فارس درباره تصویرهای نمازخواندن مهدی سعادتی، نماینده بابل، وسط جلسه با وزیرخارجه، توییت کرده و با ساعت‌های ثبت این تصاویر نشان داده که این نماینده در توضیح این ماجرا دروغ گفته.   👈 سعادتی امروز توییت کرد: « قبل از شروع جلسه با وزیر خارجه وسط سالن نماز می‌خواندم که […]

 

🔹حمید وکیلی عکاس خبرگزاری فارس درباره تصویرهای نمازخواندن مهدی سعادتی، نماینده بابل، وسط جلسه با وزیرخارجه، توییت کرده و با ساعت‌های ثبت این تصاویر نشان داده که این نماینده در توضیح این ماجرا دروغ گفته.

 

👈 سعادتی امروز توییت کرد: « قبل از شروع جلسه با وزیر خارجه وسط سالن نماز می‌خواندم که وزیر رسید.»

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰