به بهانه مهاجرت نابغه پیوند قلب کودکان ایران *آقای دکتر سید محمد مهدوی بمان* ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بیهوشی بوشهر شکوه های به حق شما را دیدم و شنیدم اما چه باید کرد ؟ بمان بخاطر ❤️های نارسای کودکان ایران . بمان بخاطر پیوند نا گسسته قلبهایمان بمان که درد همه ما مشترک است . […]

به بهانه مهاجرت نابغه پیوند قلب کودکان ایران
*آقای دکتر سید محمد مهدوی بمان*

✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بیهوشی بوشهر

شکوه های به حق شما را دیدم و شنیدم اما چه باید کرد ؟
بمان بخاطر ❤️های نارسای کودکان ایران .
بمان بخاطر پیوند نا گسسته قلبهایمان
بمان که درد همه ما مشترک است .
اما درکمان مشترک نیست .
بمان بخاطر آن کودک بلوچی که محتاج نان شب است .
بمان بخاطر قلبهای صاف و صیقل شده
و بمان بخاطر قلبهای پاک و پیوند شده
میدانم که چگونه هزاران دریچه قلب را تا کنون پیوند زدی اما هیچ دریچه ای
از درک و دریافت مسئولین قدر دانت نبود !!
چرا که دریاچه ای از محبت در جانشان جاری نیست .

اما بمان :
بخاطر پدری که دستش به جایی بند نیست ولی بند دلش با رفتنت
پاره می شود .
اکنون من در حاشیه ایرانم ( بوشهر )و شما در قلب ایران ( تهران )
قلبی که هزاران بار لمس و ماساژشدادید تا بتوانی همه قلبها را (استانها)
را بهم پیوند زنید .
قلبی که هزاران بار نوازش دادید تا از ایست به تپش افتد .
آقای دکتر همه ایران مدیون دستهای پنجه طلایی شماست حال اگر زندگی
لاکچری هم که داشته باشید حقتان بوده گرچه میدانم که اجاره نشین
هستید !!!!!

اکنون آقای دکتر :
ما باید افق ناکارآمدی را به غروب تبدیل کنیم و با پیوند قلبهای کودکان
ایران طلوعی زیبا از پنجه های طلاییامثال شما نوید دهیم .
و در یک کلام ما عاشقان ایرانیم بنابر این باید در مجلس عاشقان برقصیم
هر چند که این رقص و پایکوبی برای

عده ای گناهست اما برای ما ثواب
است .
هر کجا هستید سلامت بادا

۱۴۰۲/۹/۱۴

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین